Dzielenie się wiedzą

Projekt SmartMove skupia się na rozpowszechnianiu koncepcji kampanii AMC, której celem jest promocja sieci wspomagania komunikacji publicznej na terenach wiejskich Europy. Koncepcja ta została już przetestowana w jednym z regionów Austrii, a w ramach projektu SmartMove jej zasięg został powiększony do ośmiu regionów wdrażania w Europie. Każdy z tych regionów jest obszarem wiejskim o charakterystycznych cechach, przez co doświadczenia zgromadzone w miejscach realizacji projektu mogą być stosunkowo łatwo powielane w innych regionach Europy, mających podobne problemy.  Ta część strony internetowej została zaprojektowana właśnie po to, aby ułatwić proces naśladowania wprowadzonych zmian z obszarów wdrożeniowych na inne. Projekt oferuje szereg narzędzi umożliwiających naukę takiego działania:

Zdjęcie: PORTAL