Witaj w SmartMove!

Promocja korzystania z transportu publicznego na terenach wiejskich: Projekt unijny realizowany w ośmiu regionach Unii Europejskiej, mający na celu zwiększenie innowacyjności w zakresie rozwiązań marketingowych, jak i samych sposobów mobilności.