Sieci wspomagające transport publiczny

Sieci wspomagające transport publiczny są to różnego rodzaju środki transportu, zarówno te prywatne jak i publiczne, które są wykorzystywane w celu dotarcia przez mieszkańców do najbliższego przystanku komunikacji miejskiej. Przykłady obejmują niekonwencjonalne środki transportu publicznego (np. taxi-autobusy lub  linie autobusowe dostosowujące częstotliwość przejazdów do bieżącego zapotrzebowania), połączenia samochodowe, jazdę na rowerze i podróże pieszo. "Pierwsza mila" jest sporym wyzwaniem przy projektowaniu wszelkiego rodzaju sieci transportowej, a zwłaszcza w słabo zaludnionych obszarach wiejskich. Dzieje się tak ze względu na niską liczbę pasażerów i duży obszar geograficzny, który ma  ta sieć obejmować, przez co bardzo trudno jest zaoferować atrakcyjną i oszczędną alternatywę transportu publicznego w stosunku do transportu za pomocą  prywatnych samochodów osobowych. W ciągu ostatniej dekady problem dodatkowo pogłębiły zmiany demograficzne, takie jak migracja miejska i proces starzenia się ludności, a także rosnący poziom korzystania z prywatnych samochodów osobowych oraz cięcia kosztów w usługach publicznych.

Sieci wspomagające transport publiczny stanowią możliwość rozwiązania opisanych problemów. Idea polega na zapewnieniu regularnych usług transportu publicznego wraz ze stałymi  podstawowymi trasami podróży, a także na zorganizowaniu na małą skalę usług transportowych, które będą regulowane zapotrzebowaniem pasażerów na dotarcie do najbliższego przystanku autobusowego lub kolejowego. W wielu europejskich obszarach wiejskich istnieją już takie usługi. Projekt SmartMove będzie promować te usługi poprzez  kampanie doradcze aktywnej mobilności. Oprócz przyciągania nowych pasażerów do  istniejących już systemów wspomagania transportu publicznego, kampanie będą zbierać informacje zwrotne od dotychczasowych pasażerów w celu poprawy świadczonych usług.

Aby dowiedzieć się więcej na temat  sieci wspomagających transport publiczny na obszarach wiejskich należy wybrać odpowiednie pole z menu po prawej stronie.

Zdjęcie: BKK