Regiony wdrażania projektu SmartMove

W ramach projektu SmartMove osiem regionów wiejskich i peryferyjnych w Europie będzie przygotowywać, wdrażać i dokonywać oceny lokalnych kampanii doradztwa w zakresie aktywnej mobilności (AMC). Wszystkie osiem regionów mierzą się z podobnymi problemami w zakresie ich systemów transportu publicznego, a problemy te są również typowe dla wielu innych europejskich obszarów wiejskich. Poziom świadczonych usług komunikacyjnych jest niewystarczający, ponieważ gęstość zaludnienia jest zbyt niska. Takie problemy zaostrzyły się w ostatnich dziesięcioleciach z powodu zmniejszającej się liczby ludności i starzenia się społeczeństwa, a także częstszego użytkowania prywatnych samochodów osobowych.

Regiony wdrażania projektu SmartMove zostały starannie wybrane, tak aby reprezentować cechy typowe dla europejskich regionów wiejskich. Po zidentyfikowaniu wspólnych problemów, będzie można powtórzyć wiele rozwiązań - i co najważniejsze przeprowadzić kampanie doradztwa w zakresie aktywnej mobilności (AMC) - także w innych regionach Europy. Aby dowiedzieć się więcej o każdym z regionów wdrożenia projektu skorzystaj z menu po prawej stronie lub mapy poniższej.

Get Adobe Flash player