O projekcie SmartMove

W ramach projektu SmartMove osiem regionów wiejskich i peryferyjnych w Europie przygotuje, wdroży i dokona oceny lokalnych kampanii doradztwa w zakresie aktywnej mobilności (AMC). W ten sposób operatorzy transportu publicznego uzyskają wgląd w potrzeby obecnych pasażerów i poznają opinię tych, którzy nie korzystają z transportu publicznego. Jeśli okaże się, że nie korzystanie z transportu publicznego jest spowodowane twardymi faktami - lokalizacją przystanków autobusowych lub niedogodnymi rozkładami jazdy  - przewoźnicy będą mogli dostosować swoje usługi w celu przyciągnięcia nowych pasażerów oraz zadbać o zatrzymanie istniejących użytkowników.

Najważniejszymi rezultatami  projektu SmartMove będą:

  • Przeprowadzenie kampanii AMC w ośmiu regionach wdrożeniowych,  uwzględniających wszystkie aspekty -  od planowania i przygotowania do realizacji i oceny działań.
  • Dalszy rozwój kampanii AMC, uwzględniający takie gorące kwestie jak zmiany demograficzne i systemy wspomagające  transport publiczny ("Pierwsza mila wiejska")
  • Intensywne szkolenia i transfer wiedzy pomiędzy partnerami projektu SmartMove, dzięki organizacji seminariów szkoleniowych, wizyty w miejscach wdrożeniowych i udostępnienie materiałów zawierających wytyczne.
  • Ułatwienie wykorzystania rezultatów kampanii AMC przez podmioty nie będące przedstawicielami ośmiu regionów wdrożeniowych poprzez realizację „take-up” seminariów oraz szkoleń e-learningowych, które zawierają  wykłady wideo i szkolenia internetowe, wraz z łatwymi do zrozumienia dokumentami zawierającymi wytyczne i kompleksowe informacje dla osób chcących wykorzystać zdobyte doświadczenie w innych regionach,  dostępne na stronie internetowej projektu.

See short video about SmartMove activities (Burgos local TV, in Spanish):