Kampanie doradztwa w zakresie aktywnej mobilności (AMC)

Wykorzystanie aktywnych instrumentów mobilności w promocji transportu publicznego w obszarach podmiejskich (12 strony PDF)

Projekt SmartMove wspiera koncepcję prowadzenia kampanii doradztwa w zakresie aktywnej mobilności (AMC), jako sposobu zbierania informacji zwrotnych od pasażerów oraz zachęcania nowych użytkowników do korzystania z usług transport publicznego na terenach wiejskich. Koncepcja ta została już z powodzeniem wykorzystana w kontekście międzyregionalnego autobusowego systemu szybkiego tranzytu w Austrii, który jako część projektu SmartMovie będzie dalej rozwijany i wykorzystany w ośmiu regionach Europy.

Każda z kampanii AMC SmartMove odnosi się do specyficznego aspektu. Może nim być określona grupa docelowa, systemy wspomagające transport publiczny lub aspekt przestrzenny. W ramach każdego z ośmiu regionów zostanie nawiązany kontakt z kilkaset gospodarstwami domowymi, a docelowym założeniem projektu jest dokonanie istotnej zmiany na rzecz przestawienia się mieszkańców na korzystanie z transportu publicznego.

Na ogół trudno jest zorganizować atrakcyjne usługi transportu publicznego na obszarach słabo zaludnionych, przez co jakość tych usług jest tam zwykle znacznie niższa niż na obszarach miejskich. W tym kontekście szczególnie istotne jest pozyskiwanie opinii zwrotnych od pasażerów, w celu ciągłej poprawy jakości świadczonych usług. Z drugiej strony należy pamiętać, że nawet jeśli funkcjonuje wydajny systemy transportu publicznego na terenach wiejskich, nadal mogą występować różnorodne subiektywne przeszkody uniemożliwiające mieszkańcom korzystanie z niego. Jest to szczególnie istotną barierą w odniesieniu do systemów wspomagania transportu publicznego. W wielu przypadkach bowiem mieszkańcy nie są nawet świadomi ich istnienia, bądź jeżeli są świadomi, to mogą mieć błędne wyobrażenie o nich.

Kampanie doradztwa w zakresie aktywnej mobilności mogą być nieocenionym narzędziem zarówno do zbierania opinii zwrotnych od obecnych pasażerów, w celu poprawy jakości świadczonych usług, jak i do przyciągnięcia nowych pasażerów. Aby dowiedzieć się więcej o kampaniach AMC  należy wybrać odpowiednią pozycję z menu po prawej stronie.

Fotografia: PORTAL