Περιοχές εφαρμογής του SmartMove

Ως τμήμα του έργου SmartMove, οχτώ αγροτικές και περιαστικές περιοχές στην Ευρώπη θα προετοιμάσουν, εφαρμόσουν και αξιολογήσουν τοπικές Καμπάνιες Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας (ΚΕΣΚ). Και οι οκτώ περιοχές αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, όσον αφορά τα συστήματα Δημοσίων Συγκοινωνιών, προβλήματα που είναι κοινά σε πολλές Ευρωπαικές αγροτικές περιοχές. Τα επίπεδα εξυπηρέτησης δεν είναι επαρκή σε περιοχές που η πυκνότητα πληθυσμού είναι χαμηλή. Τέτοια προβλήματα έχουν διογκωθεί τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της μείωσης του πληθυσμού, της γήρανσής του και της αυξημένης χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Οι περιοχές εφαρμογής του έργου SmartMove επιλέχθησαν ώστε να αντιπροσωπεύουν τυπικά χαρακτηριστικά των αγροτικών και περιαστικών περιοχών. Έχοντας αναγνωρίσει τα κοινά προβλήματα, είναι δυνατό να αναπαραχθούν πολλές από τις επιλεγμένες λύσεις (με κυριότερη αυτή των εκστρατειών κινητικότητας) σε άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε περιοχή εφαρμογής μπορείτε να μάθετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω χάρτη ή τη δεξιά λίστα επιλογών.

Get Adobe Flash player