Διάχυση της γνώσης

Το έργο SmartMove στοχεύει στη διάδοση της έννοιας των εκστρατειών AMC για την προώθηση των τροφοδοτικών συστημάτων δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές περιοχές στην Ευρώπη. Η ιδέα αυτή έχει ήδη δοκιμαστεί σε μια περιοχή της Αυστρίας και, στο πλαίσιο του Έργου, θα εφαρμοστεί σε οκτώ Ευρωπαϊκές περιοχές. Κάθε μια από αυτές αποτελεί μια χαρακτηριστική αγροτική περιοχή, γι’ αυτό και οι εμπειρίες που θα συλλεχθούν θα μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν σε άλλες αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό το τμήμα του ιστοτόπου σχεδιάστηκε ώστε να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία.

Το έργο προσφέρει μια σειρά εκπαιδευτικών εργαλείων:

Φωτο: PORTAL