Τροφοδοτικά δίκτυα Δημοσίων Συγκοινωνιών

Τα τροφοδοτικά συστήματα Δημοσίων Συγκοινωνιών είναι τα διάφορα ιδιωτικά και δημόσια μέσα που χρησιμοποιούνται ώστε να προσεγγιστεί η κοντινότερη στάση Δ.Σ. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων περιλαμβάνουν μη συμβατικά μέσα Δημοσίων Συγκοινωνιών (π.χ. taxi-buses – λεωφορειακές γραμμές ανταποκρινόμενες στη ζήτηση), υπηρεσίες συνεπιβατισμού (carpooling), ποδηλασία και βάδισμα. Το «πρώτο μίλι» (αρχικό ή τελευταίο σκέλος μιας μετακίνησης) αποτελεί μια σημαντική πρόκληση κατά το σχεδιασμό δικτύων μετακίνησης, ιδιαίτερα σε αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές. Λόγω του μικρού αριθμού επιβατών και της μεγάλης έκτασης της περιοχής που απαιτείται να καλυφθεί, είναι δύσκολη η προσφορά μιας ελκυστικής και οικονομικά αποδοτικής εναλλακτικής στη μετακίνηση με το αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το πρόβλημα οξύνθηκε λόγω των δημογραφικών αλλαγών, της εσωτερικής μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα, της γήρανσης του πληθυσμού, του υψηλού βαθμού χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου και της μείωσης της χρηματοδότησης των δημοσίων υπηρεσιών.

Τα τροφοδοτικά δίκτυα Δ.Σ. επιχειρούν να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση. Η ιδέα είναι να προσφέρουν συμβατικές υπηρεσίες δημοσίων συγκοινωνιών σε γραμμές που θα αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» του συστήματος, καθώς και σε μικρής κλίμακας υπηρεσίες μεταφοράς που θα ανταποκρίνονται στη ζήτηση και θα κατευθύνουν τους επιβάτες στην κοντινότερη στάση λεωφορείων ή σταθμό μέσων σταθερής τροχιάς. Σε πολλές ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές τέτοιες υπηρεσίες παρέχονται ήδη – το Έργο SmartMove θα προωθήσει αυτές τις υπηρεσίες μέσω της Ενεργού Συμβουλευτικής Κινητικότητας.

Για να μάθετε περισσότερα για τα τροφοδοτικά δίκτυα δημοσίων συγκοινωνιών σε αγροτικές περιοχές, επιλέξτε από το μενού στα δεξιά σας

Φωτο: BKK